ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา
07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
842

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา

"การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา"

เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อติดต่อข้อมูลและรับลิ้งค์การประเมินพร้อมเกียรติบัตร (ลูกศร) https://line.me/ti/g2/SSnEWs_wvBNB_HsbLsI8Qw...


วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

เวลาตั้งแต่ 08.30 - 17.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา กด Link(red arrow right) https://forms.gle/RUyraaUGcQVzMTtXA

ช่วงเช้า

พบกับการบรรยายพิเศษ โดย

  • รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
  • รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์

ช่วงบ่าย

พบกับเสวนาวิชาการ โดย

  • พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
  • ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสง
  • ผศ.ดร.สุวัฑสัน รักขันโท
  • ดร.สายรุ้ง บุบผาพันธุ์
  • ดร.พรชัย ด้วงทองสุข
  • ผศ.ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ


มีเกียรติบัตรมอบให้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและประเมินโครงการฯ

อบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

ห้อง ZOOM เปิดตั้งแต่ เวลา 08.20 น. เป็นต้นไป

กด Link นี้ เข้าห้อง ZOOM (red arrow right)

Link : https://dhammakaya-network.zoom.us/j/9899933546

ZOOM ID : 989993354