ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ
07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
90

งานที่1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าเรียนคอร์สเรียนภาษาบาลี-อังกฤษ
  11 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  97
 • ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา
  07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  141
 • ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ” ชีวิตมีความสุข เพราะการปฏิบัติธรรม” โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.
  07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  83
 • โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานออนไลน์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนทั่วไป
  07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  83
 • ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”
  20 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  598