ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ” ชีวิตมีความสุข เพราะการปฏิบัติธรรม” โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.
07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
83
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ” ชีวิตมีความสุข เพราะการปฏิบัติธรรม”
โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยผ่าน Application Zoom : 205 836 7718 Passcode : 123456 หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน เฟสบุ๊ค สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร หรือ เฟสบุ๊ค MCU TV Live และยูทูป MCU TV
สถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔