ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานออนไลน์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนทั่วไป
07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
84
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานออนไลน์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนทั่วไป
สถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มจร เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต)ระะหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2564 ร่วมทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 417-245937-4 ชื่อบัญชี มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย “ทุนวิปัสสนาธุระ” รับใบเสร็จเพื่อหลดหย่อนภาษีได้ ส่งสลิปการโอนได้ที่ E-mail vipassana@mcu.ac.th ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ โทร 035 248 000 ต่อ 8144 plan-vipassana.mcu.ac.th VIPASSANADHURA INSTITUTE IN COOERATION WITH GRADUATE SCHOOL Mahachulalongkornrajavidyalaya University Online Vipassana Meditation Project for Graduate Students To Graciously Dedicate Merits to His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Great On His Death Anniversary During 9th - 15th October 2021 To support the project, please donate through ttb Bank Account MCU "Vipassanadhura Fund" To get the Reciept for Tax Deduction, Please Send the Remittance Slip to vipassana@mcu.ac.th For more information, Please contact Planing and Training Development Section, Vipassanadhura Institute Tel. 035 248 000