ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมการอบรมหลักสูตร MCU e-Learning (คณาจารย์ส่วนกลาง) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
06 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
136

ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมการอบรมหลักสูตร MCU e-Learning (คณาจารย์ส่วนกลาง) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 - อบรมฟรีรับเกียรติบัตร เมื่อสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้

 - สงวนสิทธิ์สำหรับคณาจารย์/บุคลากร ที่ได้ทำการลงทะเบียนเท่านั้น (จะไม่มีการเพิ่มหรือมอบสิทธิ์การสร้างรายวิชาบนระบบฯ ระหว่างการอบรม)

ลงทะเบียนออนไลน์ Link: https://forms.gle/zByE5TkyhjuRcypX9 อบรมแบบออนไลน์ (Zoom id: 9899933546)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

website: www.it.mcu.ac.th LineOA: @574mtzpw

รายละเอียเพิ่มเติม: https://it.mcu.ac.th/?p=6614