ข่าวประชาสัมพันธ์
International Conference ! “Mindfulness and the Philosophy of Mind: Buddhist Concepts and Practices”
11 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
634

International Conference !

“Mindfulness and the Philosophy of Mind: Buddhist Concepts and Practices”

Co-hosted by International Buddhist Studies College (IBSC) of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand and Dharma Gate Buddhist College (DGBC), Hungary

Monday, 15th November 2021

13:00 PM – 17:00 PM (GMT+7) | 7:00 AM – 11:00 AM (CEST) 

Online via Zoom Video Conference 

(Zoom Meeting ID: 881 888 1118 | Passcode: 2020)

Facebook Live: IBSC MCU (Page) YouTube: International Buddhist Studies College, IBSC MCU | A Tan Kapuja

Registor for Certificate : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTa_FK0bnstGdXOz09Um5H6neQn00Q7_Z-FrzRewo9hP9xgQ/viewform
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยืน ยุค NEW NORMAL ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
  25 พ.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  166
 • ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  22 เม.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  252
 • ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)
  07 ก.พ. 65 | สัมมนา/การประชุม
  438
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
  12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  1074
 • ขอเชิญเข้าการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร
  05 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  690