ข่าวประชาสัมพันธ์
International Conference ! “Mindfulness and the Philosophy of Mind: Buddhist Concepts and Practices”
11 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
128

International Conference !

“Mindfulness and the Philosophy of Mind: Buddhist Concepts and Practices”

Co-hosted by International Buddhist Studies College (IBSC) of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand and Dharma Gate Buddhist College (DGBC), Hungary

Monday, 15th November 2021

13:00 PM – 17:00 PM (GMT+7) | 7:00 AM – 11:00 AM (CEST) 

Online via Zoom Video Conference 

(Zoom Meeting ID: 881 888 1118 | Passcode: 2020)

Facebook Live: IBSC MCU (Page) YouTube: International Buddhist Studies College, IBSC MCU | A Tan Kapuja

Registor for Certificate : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTa_FK0bnstGdXOz09Um5H6neQn00Q7_Z-FrzRewo9hP9xgQ/viewform
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมการอบรมหลักสูตร MCU e-Learning (คณาจารย์ส่วนกลาง) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  06 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  136
 • ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด (รวมถึงอัตราจ้างทุกตำแหน่ง) ในส่วนกลาง
  01 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  173
 • ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าเรียนคอร์สเรียนภาษาบาลี-อังกฤษ
  11 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  296
 • ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา
  07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  389
 • ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ
  07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
  236