ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
22 เม.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
775

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว


ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

 •  ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ID : 628 150 1091
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมได้ที่ : https://central.mcu.ac.th/?p=8343 
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ : https://forms.gle/3CnGAXipEcyELRXx8


แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=8349

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเรียนเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2565
  27 ต.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  419
 • ประชุมนิสิตนานาชาติ
  23 ก.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  455
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยืน ยุค NEW NORMAL ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
  25 พ.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  792
 • ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)
  07 ก.พ. 65 | สัมมนา/การประชุม
  1031
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
  12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  1990