www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัพสกิลภาษาสัปดาห์นี้ พบกับ"กรณีศึกษา พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในสหราชอาณาจักร"บรรยายโดย พระราชวิเทศปัญญาคุณ, Ph.D.
20 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
628
อัพสกิลภาษาสัปดาห์นี้ พบกับ"กรณีศึกษา พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในสหราชอาณาจักร"
บรรยายโดย พระราชวิเทศปัญญาคุณ, Ph.D. ที่จะพาผู้เข้าอบรมไปเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนในสหราชอาณาจักร
วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ออนไลน์ผ่าน Zoom
Meeting ID: 955 6090 0726
Passcode: 103863
LiMCU welcomes you to the topic
"Monks and Lay Buddhists in the UK Case studies"
Lecture by Venerable Phrarajawithetpanyakhun, Ph.D. The Abbot The Buddhapadipa Temple Chair The Council of Thai Buddhist Monks in the UK Chair WBDO will take us to learn ways of life, tradition, and cultures of monks and lay Buddhists in the UK.
on Tuesday, 21 March 2023.
Time 13.00 - 16.00
online via Zoom
Meeting ID: 955 6090 0726
Passcode: 103863

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมงานสันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม
  19 ก.ย. 66 | สัมมนา/การประชุม
  372
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ในหัวข้อ "จริยธรรมในคัมภีร์โบราณ : จากยุคพุทธกาลสูโลกดิจิตอล" "Ethics in the Old Scriptures: From the Buddha Era to the Digital World"
  17 ส.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  8010
 • ร่วมฟังบรรยาย กิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง AI กับการสร้างทักษะความรู้ด้านกฎหมายของวัยรุ่นในยุคดิจิทัล 14 พฤศจิกายน 2566
  09 ส.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  600
 • ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
  01 พ.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  1070
 • อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์บนเทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์ จัดโดยกองสื่อสารองค์กร
  25 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  925