ข่าวประชาสัมพันธ์
อัพสกิลภาษาสัปดาห์นี้ พบกับ"กรณีศึกษา พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในสหราชอาณาจักร"บรรยายโดย พระราชวิเทศปัญญาคุณ, Ph.D.
20 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
362
อัพสกิลภาษาสัปดาห์นี้ พบกับ"กรณีศึกษา พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในสหราชอาณาจักร"
บรรยายโดย พระราชวิเทศปัญญาคุณ, Ph.D. ที่จะพาผู้เข้าอบรมไปเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนในสหราชอาณาจักร
วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ออนไลน์ผ่าน Zoom
Meeting ID: 955 6090 0726
Passcode: 103863
LiMCU welcomes you to the topic
"Monks and Lay Buddhists in the UK Case studies"
Lecture by Venerable Phrarajawithetpanyakhun, Ph.D. The Abbot The Buddhapadipa Temple Chair The Council of Thai Buddhist Monks in the UK Chair WBDO will take us to learn ways of life, tradition, and cultures of monks and lay Buddhists in the UK.
on Tuesday, 21 March 2023.
Time 13.00 - 16.00
online via Zoom
Meeting ID: 955 6090 0726
Passcode: 103863

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
  01 พ.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  252
 • อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์บนเทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์ จัดโดยกองสื่อสารองค์กร
  25 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  372
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  23 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  370
 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
  22 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  355
 • ขอเรียนเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2565
  27 ต.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  811