ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
22 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
355

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่ดูแลเว็บไซต์ของส่วนงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อบรมผ่าน Zoom id: 9898248050
โดยมอบหมายให้ นายนพดล เพ็ญประชุม เป็นวิทยากร
ลงทะเบียนอบรมได้ที่ : https://forms.gle/PrNWFZaHzbo1KBjs8
ช่องทางประชาสัมพันธ์ : https://it.mcu.ac.th/?p=7048

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
  01 พ.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  251
 • อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์บนเทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์ จัดโดยกองสื่อสารองค์กร
  25 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  371
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  23 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  369
 • อัพสกิลภาษาสัปดาห์นี้ พบกับ"กรณีศึกษา พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในสหราชอาณาจักร"บรรยายโดย พระราชวิเทศปัญญาคุณ, Ph.D.
  20 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  361
 • ขอเรียนเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2565
  27 ต.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  811