www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานสันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม
19 ก.ย. 66 | สัมมนา/การประชุม
357
วันเสาร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษา (ภาคไทย) ร่วมกับ หลักสูตรสันติศึกษา (ภาคอินเตอร์) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายด้านสันติศึกษา มจร
ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ รางวัลองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพในชุมชนดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าสันติศึกษาดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยสันติศึกษาดีเด่น โล่เชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรสันติศึกษา โล่เชิดชูเกียรติองค์กรด้านสันติภาพโลก และโล่เชิดชูเกียรติองค์บุคคลด้านสันติภาพโลก
ภาคเช้าพิเศษสุด
รับฟังปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสร้างชุมชนและสังคมไว้ให้ร่มเย็น”
โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
พระสงฆ์ต้นแบบด้านการสร้างสันติภาพ
และฟังบรรยายพิเศษ
เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจคุณธรรมสัมผัสได้โลกร่มเย็น”
โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
รับฟังปาฐกถาพิเศษ
โดย 4 องค์กรหลักจาก องค์กรสหประชาชาติ มูลนิธิพุทธมาเมตตา และ SDG Move
เรื่อง Action for Peace… Our Ambition for Global Goals
ร่วมบรรยายโดย พระวิระชัย ทรงเมตตา, ดร.
ภาคบ่ายสัมมนาวิชาการ
ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” และPeace Speech ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ กับนักวิชาการด้านสันติภาพและผลงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้สันตินวัตกรรม
สมัครเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันสันติภาพสากล “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” ณ ห้องประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
(ท่านที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้รับเกียรติบัตร)
ติดตามข่าวสาร
สื่อสารงานวันสันติภาพ
และติดตามกิจกรรมของหลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้ที่
พิเศษสุด
มีโรงทานบริการท่านที่มาร่วมงานตลอดงาน และมีบูทนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในระดับชุมชน องค์กร สังคม ประเทศมากกว่า 40 องค์กร
สอบถามรายละเอียด
พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร.
เลขาหลักสูตรสันติศึกษา
ในระดับปริญญาเอก มจร
ผู้ประสานงานหลักงานวันสันติภาพสากล โทรศัพท์ 085-0889150
สาราณียธรรม
พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับปริญญาโท มจร
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานวันสันติภาพสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ในหัวข้อ "จริยธรรมในคัมภีร์โบราณ : จากยุคพุทธกาลสูโลกดิจิตอล" "Ethics in the Old Scriptures: From the Buddha Era to the Digital World"
  17 ส.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  7534
 • ร่วมฟังบรรยาย กิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง AI กับการสร้างทักษะความรู้ด้านกฎหมายของวัยรุ่นในยุคดิจิทัล 14 พฤศจิกายน 2566
  09 ส.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  577
 • ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
  01 พ.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  1053
 • อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์บนเทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์ จัดโดยกองสื่อสารองค์กร
  25 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  905
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  23 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  788