ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5663
พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ได้เดินทางมาเป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้และไตรจีวร ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี
28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
53

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ได้เดินทางมาเป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้และไตรจีวร ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่อธิการบดี ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาสภมหาเถระ) อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
12

ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
32

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)

ประชุมผู้บริหารระดับสูง มจร
28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
39

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศาสตราจารย์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง มจร ส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร

กรมคุมประพฤติดึงพลัง “บวร” ลงนาม MOU ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน
26 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
57

กรมคุมประพฤติลงนามบันทึก MOU ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จุดประกายความหวัง ลดความเหลื่อมล้ำและกระจายความยุติธรรม เพิ่มพูนความดีช่วยกันดูแลสังคม โดยทุกฝ่ายร่วมมือกันทั้งบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเสริมสร้างให้คนพึ่งพาตนเองได้

มหาจุฬาสร้างสุข ครั้งที่ 59 เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ร่วมสวดมนต์ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา
26 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
47

ขอนิมนต์และเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ติดตามรับชมรายการ "เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม" ตามนโยบาย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศการสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565
24 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
72

ประกาศการสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี
24 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
66

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ บริเวณมณฑลพิธี (ริมถนนฝั่งตรงข้ามคณะสังคมศาสตร์)

ประชุมนิสิตนานาชาติ
23 ก.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
80

วันพุธที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมผู้แทนนิสิตนานาชาติ จากชมรมนิสิตนานาชาติ มจร ณ ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร อยุธยา

Facebook