ข่าวประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ CCTV9 จีนสัมภาษณ์อธิการบดี มจร.
18 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
537
ข่าวมหาวิทยาลัย
โทรทัศน์ CCTV9 จีนสัมภาษณ์อธิการบดี มจร.
วันที่ ๑๘/๐๔/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๒๙๐ ครั้ง

      เมื่อคืนวันที่ ๑๓ เมษายน พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์ทีมงานโทรทัศน์ CCTV9 ของจีน หลังการประชุม The First World Buddhist Forum ทั้งนี้ ประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน การส่งเสริมบทบาทของผู้ที่เข้ามาศึกษาให้สามารถทำงานอุทิศให้กับสังคมและพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บทบาทในด้านการส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย อีกทั้งแนวทางการพัฒนาสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา ความคิดเห็นด้านพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยและประเทศจีน พร้อมทั้งการร่วมมือในด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งทางทีมงานต่างให้ความสนใจในบทบาทและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาที่พระธรรมโกศาจารย์กล่าวและจะนำบทสัมภาษณ์ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ CCTV9 ในเร็วๆ นี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รายงานจากประเทศจีน

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น