ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (อัตราจ้าง)..ด่วน
28 ส.ค. 56 | รับสมัครบุคลากร
598

เอกสารประกาศเพิ่มเติม (งานบริหารงานบุคคล)


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น