ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร เปิดรับสมัครตำแหน่งสายวิชาการ จำนวน ๔ อัตรา ส่วนกลาง
29 ม.ค. 63 | รับสมัครบุคลากร
7872

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    

 วัน เวลาทำการสอบ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๖๓ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี และหน้าเว็บไซต์กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี


วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓    เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๑.๐๐ น.  สอบข้อเขียน 

วันที่ ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๓ - ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.   สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งตามข้อ ๑๐

แสดงความคิดเห็น