ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะชาวพุทธศึกษาธรรมพุทธทาส สัมโมทนียกถา"สมเด็จพระพุฒาจารย์"
01 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
761
ข่าวมหาวิทยาลัย
แนะชาวพุทธศึกษาธรรมพุทธทาส สัมโมทนียกถา"สมเด็จพระพุฒาจารย์"
วันที่ ๐๑/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๐๙๒ ครั้ง

        สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ กล่าวสัมโมทนียกถาในงานมหกรรมสืบสานปณิธานพุทธทาสภิกขุ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสชาตกาล 100 ปี ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า ในนามแห่งคณะสงฆ์ ขออนุโมทนาที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการผลักดันให้ท่านพุทธทาสภิกขุ บุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติมายาวนาน ได้รับการเชิดชูยกย่องในระดับโลก ให้เป็นที่ปรากฏนาม เนื่องด้วยตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สอนให้เรารู้จักการยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง เพื่อส่งเสริมให้เรามุ่งประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีและทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ทำให้คนดีไม่สูญสิ้นไป สำหรับท่านพุทธทาสภิกขุ ถือเป็นพระที่มีวัตรปฏิบัติและปฏิปทาสูงส่งยิ่ง ทุกคนล้วนทราบกันโดยทั่ว คุณงามความดีและผลงานของท่าน ไม่สามารถบอกกล่าวให้ครบถ้วนได้ในเวลาอันสั้น ดังนั้น ขอให้ทุกคนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุโดยละเอียด แล้วนำมาปฏิบัติตามนัยยะแห่งชาวพุทธฯ สามารถน้อมนำเข้ามาสู่จิตใจ เป็นแนวทางให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
      นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเชิดชูท่านพุทธทาสภิกขุ ว่า องค์การยูเนสโกได้ยกย่องท่านพุทธทาส ในฐานะผู้ค้นพบแก่นธรรมคำสั่งสอนดั้งเดิมอีกครั้ง ทำให้เกิดการฟื้นฟูวิถีพุทธแนวใหม่ ย้ำหลักแห่งการอาศัยกันและกันของสรรพสิ่ง บุกเบิกความเข้าใจระหว่างศาสนา การยกย่องเชิดชูท่าน พึงกระทำด้วยการสร้างเด็กให้ถูกต้อง เพราะท่านเน้นย้ำว่า เด็กคือผู้สร้างอนาคต ให้พวกเราช่วยกันสร้างโลกผ่านเด็ก-เยาวชน อย่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ภาระหน้าที่ดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของบิดามารดาและครูอาจารย์ ดังนั้น ถ้าสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียนและสถานที่ทำงาน ปฏิบัติตามปณิธานแห่งท่านพุทธทาส คือ การเข้าใจถึงศาสนาของตน การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา และการนำโลกออกจากวัตถุนิยม เชื่อได้ว่าไม่เพียงระบบการศึกษาเท่านั้นที่จะดีขึ้น แต่สังคมโดยรวมจะดีขึ้นด้วย

ข้อมูล: หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หน้า 29/ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  14
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  32
 • ประชุมผู้บริหารระดับสูง มจร
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  39
 • พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ได้เดินทางมาเป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้และไตรจีวร ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  53
 • กรมคุมประพฤติดึงพลัง “บวร” ลงนาม MOU ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน
  26 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  57