ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการพิธีซ้อมย่อยรับปริญญา (ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 64 ส่วนกลาง)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ยกย่อง “วัดพระมหาชนก” สหรัฐอเมริกา แบบอย่าง “วัดกรรมฐาน” ต่างแดน...
  29 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  7
 • สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ ตั้งองค์กรเครือข่ายธรรมทูตวิถีคฤหัสถ์
  29 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  11
 • "มิติใหม่ "สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ตั้ง องค์กรเครื่อข่ายธรรมทูตวิถีคฤหัสถ์ เสริมทัพเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุก
  28 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  37
 • ผู้นำชาวพุทธ 50 ประเทศมาไทยฉลองวิสาขบูชา มท.แจ้งหยุดบ่อนไก่ชน วัวชน ช่วงสัปดาห์วันสำคัญสากลโลก
  26 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  57
 • ปลัดมท.ร่วมแถลงจัดงานวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 18 แนวคิด “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”
  25 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  192