ข่าวประชาสัมพันธ์
วส.สุพรรณบุรีฯเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2562
08 พ.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
618

8 พ.ค. 62

          วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ  ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2562 นำโดย  พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ ประธานที่ประชุม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2562 ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

แสดงความคิดเห็น