ข่าวประชาสัมพันธ์
วส.สุพรรณบุรีฯเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2562
08 พ.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
501

8 พ.ค. 62

          วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ  ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2562 นำโดย  พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ ประธานที่ประชุม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2562 ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ
  16 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  196
 • การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
  11 ก.ย. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  44
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
  13 ส.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  389
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร สัมมนาเรื่อง
  30 ก.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  102
 • คณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  08 พ.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
  459