ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประดับพระเกี้ยว
12 มิ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
310

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   โดยฝ่ายกิจการนิสิต ขอนิมนต์/เรียนเชิญนิสิตทุกรูป/คน และทุกท่านที่สนใจเข้าชมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งเวลา 17.00 น.เป็นต้นไป 

แสดงความคิดเห็น