ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
26 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
362

วิทยาลัย​สงฆ์​นคร​ลำปาง​

ขอเชิญผู้บริหาร​คณาจารย์​บุคลากร​ นิสิต​บรรพชิต, คฤหัสถ์​ ศิษย์เก่า​ วิทยาลัย​สงฆ์​นคร​ลำปาง​

ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น