ข่าวประชาสัมพันธ์
พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) มอบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนา มจร.
14 ก.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
434
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ มอบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ จากนั้น พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร มจร. ได้ถวายโล่เกียรติคุณ "จำนงค์ ทองประเสริฐ" แด่หลวงปู่ทอง ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เป็นพระมหาเถระผู้มีผลงานดีเด่นด้านการเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา