ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนพระพรหมบัณฑิต ถวายทุนพระนิสิต มจร ไทย-ต่างประเทศ กว่า 600 ทุน
18 ก.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
541

วันที่ 17 กันยายน 2562 น. เวลา 09.00 น. มจร จัดงานสัมมนาพระนิสิตต่างประเทศ และงานถวายทุน-มอบทุนแด่พระนิสิต โดยพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ประธานกองทุนพระพรหมบัณฑิต รับมอบทุนจากคณะศรัทธาต่างๆ และถวายทุน-มอบทุนแด่ นิสิต มจร ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระดับตรี โท เอก และ โรงเรียนบาลีสาธิต บาลีเตรียม กว่า 600 ทุน โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธาน กล่าวรายงานการจัดงาน 

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ดำเนินงานระดมทุน บริจาคเข้ากองทุน และพิจารณาทุน โดยมีผู้บริหาร มจร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ทุกคณะส่วนงาน ร่วมงาน โดยมีคณะศรัทธาจากต่างประเทศ จีน เมียนมาร์ เป็นต้น และในประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยเข้ากองทุน และเจ้าภาพภัตตาหารในพิธี ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 และ ชั้น 2 มจร อยุธยา

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร นายสรวรรษ ปรักกโมดม

แสดงความคิดเห็น