ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
18 ม.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
620

ขอเชิญร่วมงาน มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครบรอบ ๕๖ ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิและถวายทุนการศึกษาแด่พระนิสิต ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคาร หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา วังน้อย อยุธยา

แสดงความคิดเห็น