ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร เปิดรับสมัครบุคลากร(ลูกจ้าง) ส่วนกลาง ๑๐ อัตรา
29 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครบุคลากร
1080

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร(๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ นเว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    

 วัน เวลาทำการสอบ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๖๓ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี และหน้าเว็บไซต์กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี


วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  สอบข้อเขียน 

วันที่ ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๓ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.   สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งตามข้อ ๑๐

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มจร เปิดรับสมัครตำแหน่งสายวิชาการ จำนวน ๔ อัตรา ส่วนกลาง
  29 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครบุคลากร
  706
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
  05 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครบุคลากร
  382
 • ประกาศ วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง(สายปฏิบัติการวิชาชีพทั่วไป) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
  24 ต.ค. 61 | ข่าวรับสมัครบุคลากร
  1652
 • เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ
  20 เม.ย. 61 | ข่าวรับสมัครบุคลากร
  2544
 • เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ
  08 ก.ย. 58 | ข่าวรับสมัครบุคลากร
  1352