ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหารสภาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก(ICDV) ประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลกที่ มจร วังน้อย
03 ก.พ. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
594

วันที่ 1 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ประธาน ICDV และ IABU เป็นประธาน พิจารณาวาระสำคัญ คือ การเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ปี 2563 ที่ประเทศไทย พุทธอุทธยานโลก( World Buddhist Park) องค์ปาฐกในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ปี 2563 (Keynote Speaker) เป็นต้น โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 1-2 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา


คณะกรรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกเป็นวันที่ 2 ตามที่ประเทศไทยได้รับฉันทามติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกในปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค. 2563 ณ มจร วังน้อย ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และพุทธมณฑล นครปฐมนั้น


วันนี้ ICDV EXCOs ได้ประชุมเตรียมการจัดงานในวันที่ 2 ก.พ. เป็นวันที่ 2 โดยมี Ven.Phra Dhammaratana รองประธานสภาฯ รูปที่ 1 เป็นประธานการประชุมในภาคเช้า โดยมีวาระพิจารณาอนุมัติ VIP, Delegates และประเทศที่จะเชิญเข้าร่วมงาน การปรับโปรแกรมงาน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฯลฯ

อนึ่ง การประชุม ICDV EXCOs เมื่อวันที่ 1.ก.พ.นอกจากการพิจารณารับรองพุทธมณฑลโลกที่กำลังดำเนินการที่ปราจีนบุรี การจัดโปรแกรมเตรียมการรับเสด็จในหลวง ร.10 ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน การรับเสด็จในหลวง จิกมี วังซุก จากประเทศภูฏาน ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็น Keynote speaker แล้ว ที่ประชุมยังมีมติรับรองให้ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นรองประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก รูปที่ 3 อีกด้วย เพื่อเพิ่มบทบาท มจร ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน ICDV

-------------------------------------------------------

รายงานและภาพโดย: ปชส.มจร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  18 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  203
 • “มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมภายในการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  81
 • 134 ปี มจร มอบคุณค่า-เป็นแบบอย่างอะไรให้สังคม? โดย เจ้าคุณประสาร
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  48
 • อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทำบุญวันเกิด “มหาจุฬาฯ”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  44
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินการปฎิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  14 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80