ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระธรมาจารย์ใหญ่ ดร.จิ้ง ษิน ณ ศาลาไทย ๖๐ปี มจร วังน้อย
26 ก.พ. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
314

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระธรมาจารย์ใหญ่ ดร.จิ้ง ษิน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้ง เจี๋ย เมืองเกา-สยง-จีน ไต้หวัน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๒๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาไทย ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) และอาคารหอฉัน  การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19)
  31 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  28
 • คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแล อาคาร ๗๒ ปี วิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)
  31 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  22
 • ภาควิชารัฐศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ภาควิชาทั้ง 3 ท่าน สื่บเนื่องมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  31 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  66
 • อธิการบดีพบประชาคม มจร: แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน
  26 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  183
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  166