ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาควิชารัฐศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ภาควิชาทั้ง 3 ท่าน สื่บเนื่องมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
31 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
383


ภาควิชารัฐศาสตร์

ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ภาควิชาทั้ง 3 ท่าน

๑. ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 

๒. ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง  

๓. ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์

------------

      สื่บเนื่องมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์" เป็นสิ่งยืนยันว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีคุณภาพ  ศักยภาพ  ประสิทธิภาพ ภาควิชารัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดี แก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้ง ๓ มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ก้าวหน้าในวงวิชาการ  วิชาชีพ และวิชาชีวิตยิ่งๆขึ้นไป

-----------

ภาควิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๑ มีนาคมา ๒๕๖๓

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร. เป็นรองศาสตราจารย์
  29 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  68
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
  29 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  39
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๓
  28 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  66
 • ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์
  12 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  272
 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคเงินเดือนเข้ากองทุนร่วมสู้วิกฤติ Covid-19 ป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดใน มจร
  01 เม.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  520