ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ๕๐ ตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย
18 ส.ค. 51 | ข่าวมหาวิทยาลัย
533
ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ๕๐ ตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ ๑๘/๐๘/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๗๔๓ ครั้ง

วันนี้ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้งประกอบด้วย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร ประธานกรรมการ,พระมหาจักรพรรณ มหาวีโร, นายสุรเชษฐ์ นนละพล เหรัญญิก และนายสุพิมล ศรศักดา กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาฯบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุมต้อนรับคณะกรรมการฯดังกล่าว ที่ห้อง ๓๐๔ มีพระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยพระมหากฤษณะ ตรุโณ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะทำงานประกันคุณภาพฯบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ โดยได้กล่าวแนะนำส่วนงานและบุคลากรรวมถึงกิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมให้คณะกรรมการได้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑๘๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ นี้ และจะรายงานผลการตรวจประเมินในวันที่ ๒๐ สิงหาคม เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
  30 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  91
 • อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
  27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  87
 • ขอเชิญตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
  26 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  139
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  105
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
  25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  88