ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ๕๐ ตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย
18 ส.ค. 51 | ข่าวมหาวิทยาลัย
725
ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ๕๐ ตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ ๑๘/๐๘/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๗๔๓ ครั้ง

วันนี้ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้งประกอบด้วย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร ประธานกรรมการ,พระมหาจักรพรรณ มหาวีโร, นายสุรเชษฐ์ นนละพล เหรัญญิก และนายสุพิมล ศรศักดา กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาฯบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุมต้อนรับคณะกรรมการฯดังกล่าว ที่ห้อง ๓๐๔ มีพระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยพระมหากฤษณะ ตรุโณ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะทำงานประกันคุณภาพฯบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ โดยได้กล่าวแนะนำส่วนงานและบุคลากรรวมถึงกิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมให้คณะกรรมการได้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑๘๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ นี้ และจะรายงานผลการตรวจประเมินในวันที่ ๒๐ สิงหาคม เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  63
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  42
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  59
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  44