ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ๕๐ ตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย
18 ส.ค. 51 | ข่าวมหาวิทยาลัย
419
ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ๕๐ ตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ ๑๘/๐๘/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๗๔๓ ครั้ง

วันนี้ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้งประกอบด้วย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร ประธานกรรมการ,พระมหาจักรพรรณ มหาวีโร, นายสุรเชษฐ์ นนละพล เหรัญญิก และนายสุพิมล ศรศักดา กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาฯบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุมต้อนรับคณะกรรมการฯดังกล่าว ที่ห้อง ๓๐๔ มีพระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยพระมหากฤษณะ ตรุโณ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะทำงานประกันคุณภาพฯบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ โดยได้กล่าวแนะนำส่วนงานและบุคลากรรวมถึงกิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมให้คณะกรรมการได้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑๘๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ นี้ และจะรายงานผลการตรวจประเมินในวันที่ ๒๐ สิงหาคม เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น