ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่าน สวมเสื้อสีเหลืองมาปฏิบัติงานทุกวัน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
01 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
548
วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยรัฐบาลได้เชิญชวนให้บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้บุคลากรภาครัฐฝ่ายคฤหัสถ์แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร #จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยทุกค #แต่งกายมาปฏิบัติงานด้วยเสื้อสีเหลือง #ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้