ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
15 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
178

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลา ตั้งขบวนบริเวณ หน้าหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา


เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ อาคารวิปัสสนากรรมฐาน


โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย


แต่งกายชุดปกติขาว หรือชุดสุภาพ