ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนออนไลน์
02 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
253

 เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้นัดประชุมผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการศึกษาวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

   ๑. ให้จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม -  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เบื้องต้น ๑ เดือน) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

   ๒. ส่วนกลาง ให้ปรับลดรถเมล์รับ-ส่ง พระนิสิตและบุคลากร แห่งละ ๑ คัน ต้นทางจากสนามหลวง, แมคโครจรัญสนิทวงศ์, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สอบถามที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน A ห้อง A300 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 13170 โทรศัพท์ 035-248000 ต่อ 8401 8402 8405 8406 8408

   ทั้งนี้รายละเอียดจักประกาศให้ทราบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมสร้างบุญ สมทบทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  20 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  10
 • โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชาวไทยและนานาชาติ จาก 28 ประเทศที่พักอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัย มจร
  16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  81
 • ประธานศาลปกครองสูงสุดถวายข้าวสาร 500 ก.ก.แก่ มจร สู้ภัยโควิด
  16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และพระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เมตตาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล
  15 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  73
 • ประกาศ สนามหลวงแผนกบาลี เรื่องการเลื่อนการสอบประโยคบาลีสนามหลวง
  14 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152