ข่าวประชาสัมพันธ์
กราบนมัสการ/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ในหัวข้อ “เรื่องเล่า เร้าพลัง”
20 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
44

กราบนมัสการ/เรียนเชิญ  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ในหัวข้อ “เรื่องเล่า เร้าพลัง” ตอน : ถอดรหัสความรู้ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Application Zoom mitting ID : 4567898998 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มาร่วมเรียนรู้รูปแบบใหม่กันค่ะ แล้วพบกันนะคะข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิตฯ อธิการบดี มจร เข้ากราบถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  25 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  42
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวัชรบัณฑิต
  23 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • ขออาราธนา/เรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเจริญพระพุทธมนต์- เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นำโดย พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  23 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62
 • ถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: Knowledge Sharing ในหัวข้อ เรื่องเล่า เร้าพลัง ถอดรหัสความรู้ เรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  22 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  40
 • ปฏิทินวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  22 ก.พ. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  46