ข่าวประชาสัมพันธ์
อว. ประกาศ มหาวิทยาลัยเรียน Online ทั่วประเทศ
18 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
302


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • รู้ทันโควิด
  26 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  106
 • ขอให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง (ส่วนกลาง) ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน(Work From Home)
  19 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  163
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย ประจําปี ๒๕๖๔
  11 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  162
 • ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพระภิกษุ-สามเณร สอบ“เปรียญธรรม ๙ประโยค” ได้ จำนวน ๖๔ รูป ในปีนี้
  06 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  331
 • มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง "ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
  02 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  219