ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง (ส่วนกลาง) ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน(Work From Home)
19 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
164

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-๑๙ (COVIC-19) ฉบับที่ ๗ ข้อ ๒ เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านWork From Home ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ความทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและมีประสิทธิภาพ การนี้ จึงขอให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง (ส่วนกลาง) ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน(Work From Home) ตามแบบฟอร์มในคิวอาร์โค้ดนี้

หรือดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ https://qrgo.page.link/RKmzV

จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน

****** หมายเหตุ *******

๑) ผู้บริหาร : จัดทำฟอร์มรายงานส่งรองอธิการบดีในกำกับภายในวันที่ ๕ พ.ค. ๖๔ และให้รองอธิการบดีรวบรวมรวมฟอร์มรายงานผู้บริหารในสังกัดนำส่งอธิการบดี ภายใน ๑๐ พ.ค. ๖๔ (ผ่านช่องทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ lesspaper) 

๒) บุคลากร/ลูกจ้าง : จัดทำฟอร์มรายงานส่งหัวหน้าส่วนงานภายในวันที่ ๕ พ.ค. ๖๔ และให้หัวหน้าส่วนงานรวบรวมฟอร์มรายงานส่งอธิการบดี ภายใน ๑๐ พ.ค. ๖๔ (ผ่านช่องทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ lesspaper)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • รู้ทันโควิด
  26 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  107
 • อว. ประกาศ มหาวิทยาลัยเรียน Online ทั่วประเทศ
  18 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  302
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย ประจําปี ๒๕๖๔
  11 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  163
 • ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพระภิกษุ-สามเณร สอบ“เปรียญธรรม ๙ประโยค” ได้ จำนวน ๖๔ รูป ในปีนี้
  06 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  331
 • มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง "ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
  02 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  219