ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง พุทธนวัตกรรมกับการศึกษาในอนาคต
03 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
396

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง พุทธนวัตกรรมกับการศึกษาในอนาคต โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID : 584 393 5259 Passcode 450 981 และถ่ายทอดสดทาง เฟสบุ๊ค Live ค.ม. พุทธบริหารการศึกษา

แสดงความคิดเห็น