ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมรับชม รายการ "เสียงธรรม จากมหาจุฬาอาศรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เริ่มอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
27 ก.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
879

ขอเชิญร่วมรับชม รายการ "เสียงธรรม จากมหาจุฬาอาศรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 

เริ่มอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สามารถรับชมผ่าน Zoom Video Conferencing

ID : 903 524 8031 Passcode 2564

หรือรับชมทาง Facebooklive : mcutv news, mcu tv live,mcu tv-channel หรือ Youtube : MCU TV และเว็บไซต์ tv.mcu.ac.th

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  18 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  203
 • “มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมภายในการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  79
 • 134 ปี มจร มอบคุณค่า-เป็นแบบอย่างอะไรให้สังคม? โดย เจ้าคุณประสาร
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  48
 • อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทำบุญวันเกิด “มหาจุฬาฯ”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินการปฎิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  14 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80