ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทำบุญวันเกิด “มหาจุฬาฯ”
15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
44

วันนี้14 กันยายน 2564  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ปรารภวันคล้ายวันเกิดทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะ   เป็นผู้แทนดำเนินการในนามเจ้าภาพในการทำบุญในครั้งนี้

        สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ประชาชน พระสงฆ์สามเณรล้วนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เช่นกัน ขณะนี้การศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก รวมทั้งนิสิตนานาชาติไม่สามารถเข้าเรียนในขั้นเรียนตามปกติได้ ต้องเรียนต้องสอนในระบบออนไลน์และสำหรับหอฉันก็เช่นกัน ปกติทั้งเช้าและเพล คณะพระนิสิตจะต้องลงฉันร่วมกันอย่างน้อยวันละ 700-1,000 รูป โดยมีแม่ครัวจัดเตรียมอาหารและมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมถวายอาหารซึ่งในแต่ละเดือนแต่ละปีมหาวิทยาลัยก็จะต้องหาปัจจัยมาเพื่อถวายเป็นค่าภัตตาหารเป็นจำนวนมาก

        สำหรับในช่วงโควิดระบาดนี้พระนิสิตโดยเฉพาะส่วนนานาชาตินั้นจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด คือเว้นระยะห่าง ทำให้รูปแบบการถวายภัตตาหารเปลี่ยนไปคือจะต้องจัดเป็นข้าวกล่องนำไปถวายที่กุฎิหอพัก

        ซึ่งปกติ  ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกวันที่ 14 กันยายน ได้ปรารภวันอายุวัฒนมงคล จะต้องไปถวายภัตตาหาร ทำบุญที่ มจร  แต่สำหรับปีนี้พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร และคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมใน มจร เเป็นผู้ดำเนินการในนามเจ้าภาพ เพื่อบุญกุศลและช่วยถวายปัจจัยสี่

อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม  เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทำบุญวันเกิด  “มหาจุฬาฯ”

https://thebuddh.com/?p=55883

-------------------------

https://www.thaitimenews.com/content/26532

-------------------------

อธิการบดีบดีม.ศรีปทุมใจบุญทำบุญโควิด พระผู้บริหารพระนิสิต"มจร"

https://www.banmuang.co.th/news/education/250237

-------------------------

อธิการบดีบดีม.ศรีปทุมใจบุญทำบุญโควิด พระผู้บริหารพระนิสิต"มจร"

https://www.banmuang.co.th/news/education/250237

--------------------------

www.thairnews.com/อธิการบดีบดีม-ศรีปทุม-ทำ/

--------------------------

https://www.spu.ac.th/activities/33163

--------------------------


วันที่ 15 กันยายน 2564

#เจ้าคุณประสาร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  18 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  203
 • “มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมภายในการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย”
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  81
 • 134 ปี มจร มอบคุณค่า-เป็นแบบอย่างอะไรให้สังคม? โดย เจ้าคุณประสาร
  15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  48
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินการปฎิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  14 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  80
 • 134 ปี มจร ให้อะไรกับสังคม?
  13 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  82