ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
12 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
486

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) Meeting ID: 7608459128
ถ่ายทอดสดทาง
mcu tv news, mcu tv, mcu tv-channel
MCU TV tv.mcu.ac.th
ดำเนินงานโดย : กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • โยมบิดา "เจ้าคุณประสาร-พระราชวัชรสารบัณฑิต" เสียขีวิตแล้วด้วยโรคชรา
  26 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  41
 • "มจร" เปิดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ สำหรับนิสิตป.ตรี-เอก หลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  26 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  35
 • E-Book นโยบายบริหารงานมหาวิทยาลัย โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี
  22 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  70
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการรายงานตัวเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปี 2565
  17 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  226
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  15 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  114