ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มจร
16 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
255

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙,ศาสตราจารย์.ดร)
รองเจ้าคณะภาค ๕  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ
ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มจร
กราบถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • กำหนดการ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมีพระบัญชามอบสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  26 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  144
 • ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ไปในการถวายภัตตาหารแด่ พระคณาจารย์ – พระนิสิต มจร HIS MAJESTY THE KING GRACIOUSLY ASSIGNED AIR VICE MARSHAL SUPHICHAI SOONTHORNBURA, VICE SECRETARY GENERAL OF ROYAL PALACE TO OFFER FOOD TO MCU MONK LECTURERS - STUDENTS
  26 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  174
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์
  25 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  50
 • อธิการบดี มจร ย้ำนโยบายปฏิบัติธรรมประจำปี 2564 เน้นปฏิบัติ Onsite-Online
  23 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  750
 • ประกาศกำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการรายงานตัวเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)
  22 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  261