ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี มจร ย้ำนโยบายปฏิบัติธรรมประจำปี 2564 เน้นปฏิบัติ Onsite-Online
23 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
751

อธิการบดี มจร ได้ย้ำนโยบายการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีแบบ Hybrid โดยเน้นการปฏิบัติทั้ง  Onsite การปฏิบัติธรรมในพื้นที่จริง และการปฏิบัติธรรมแบบ Online  และได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดการศึกษา ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์และความต้องการของนิสิต

 
พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้กล่าวย้ำว่า การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีนั้น เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้นิสิตสามารถเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา ส่วนตัวได้ย้ำกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมว่าสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว ควรเน้นการปฏิบัติแบบ Onsite โดยจัดวางมาตรการการดูแลทุกขั้นตอนให้สอดรับกับกระทรวงสาธารณสุข
 
ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกนโยบายกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกเช้าวันจันทร์ของต้นเดือน และสนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรมตลอด 7 วันโดยไม่ถือเป็นวันลาด้วย" พระธรรมวัชรบัณฑิต กล่าว

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • กำหนดการ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมีพระบัญชามอบสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  26 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  145
 • ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ไปในการถวายภัตตาหารแด่ พระคณาจารย์ – พระนิสิต มจร HIS MAJESTY THE KING GRACIOUSLY ASSIGNED AIR VICE MARSHAL SUPHICHAI SOONTHORNBURA, VICE SECRETARY GENERAL OF ROYAL PALACE TO OFFER FOOD TO MCU MONK LECTURERS - STUDENTS
  26 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  174
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์
  25 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  50
 • ประกาศกำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการรายงานตัวเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)
  22 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  261
 • ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ถวายภัตตาหารแด่ “พระคณาจารย์ – พระนิสิต” มจร HIS MAJESTY THE KING GRACIOUSLY OFFERED FOOD TO MCU MONK LECTURERS - STUDENTS
  22 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  97