ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี มจร ย้ำนโยบายปฏิบัติธรรมประจำปี 2564 เน้นปฏิบัติ Onsite-Online
23 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1334

อธิการบดี มจร ได้ย้ำนโยบายการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีแบบ Hybrid โดยเน้นการปฏิบัติทั้ง  Onsite การปฏิบัติธรรมในพื้นที่จริง และการปฏิบัติธรรมแบบ Online  และได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดการศึกษา ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์และความต้องการของนิสิต

 
พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้กล่าวย้ำว่า การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีนั้น เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้นิสิตสามารถเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา ส่วนตัวได้ย้ำกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมว่าสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว ควรเน้นการปฏิบัติแบบ Onsite โดยจัดวางมาตรการการดูแลทุกขั้นตอนให้สอดรับกับกระทรวงสาธารณสุข
 
ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกนโยบายกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกเช้าวันจันทร์ของต้นเดือน และสนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรมตลอด 7 วันโดยไม่ถือเป็นวันลาด้วย" พระธรรมวัชรบัณฑิต กล่าว

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  14
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  32
 • ประชุมผู้บริหารระดับสูง มจร
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  39
 • พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ได้เดินทางมาเป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้และไตรจีวร ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี
  28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  53
 • กรมคุมประพฤติดึงพลัง “บวร” ลงนาม MOU ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน
  26 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  57