ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
10 ม.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
417


*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=8079

*URL ยื่นสมัครออนไลน์ที่ : https://hr.mcu.ac.th/HRIS/Recruit/

*ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

E-mail : center@mcu.ac.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  20 ก.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
  520
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายวิชาการ
  20 ก.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
  404
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  20 ก.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
  239
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสายวิชาการ
  20 ก.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
  175
 • วส.พุทธโสธร-รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ประเภทวิชาการ
  09 พ.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
  711