ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว เริ่ม 17 มกราคมนี้
17 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
677

สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว

โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์ให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ณ สถานพยาบาล มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

*********************

โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงฆ์ เปิดบริการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัย เริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสงฆ์จะได้ลงนามความร่วมมือในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 9.00 น. 

จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตเพื่อใช้บริการ และอาราธนา/เรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในวันลงนามต่อไป


แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  70
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  83
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  161
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  115
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  92