ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว เริ่ม 17 มกราคมนี้
17 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
631

สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว

โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์ให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ณ สถานพยาบาล มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

*********************

โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงฆ์ เปิดบริการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัย เริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสงฆ์จะได้ลงนามความร่วมมือในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 9.00 น. 

จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตเพื่อใช้บริการ และอาราธนา/เรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในวันลงนามต่อไป


แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สภา มจร อนุมัติตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี แห่งที่ 27
  25 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  125
 • แม่กองบาลีสนามหลวง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง PRESIDENT OF THE CENTRAL PALI LANGUAGE TESTING SERVICE HEADQUARTER OF THAILAND APPOINTED HIS ACTING VICE PRESIDENTS.
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  42
 • กําหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โซนภาคกลาง
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มรณภาพ
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  225
 • ‘พระครูโสภณพุทธิศาสตร์’ รองอธิการบดี มจร มรณภาพ สิริอายุ 62 ปี
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  105