ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.วงษ์ชวลิตกุลถวายดุษฎีบัณฑิตแก่พระราชวิมลโมลีรองอธิการบดีฯ
08 ม.ค. 52 | ข่าวมหาวิทยาลัย
260
ข่าวมหาวิทยาลัย
ม.วงษ์ชวลิตกุลถวายดุษฎีบัณฑิตแก่พระราชวิมลโมลีรองอธิการบดีฯ
วันที่ ๐๘/๐๑/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๑๐๖๘ ครั้ง

เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา แด่ พระราชวิมลโมลี (ดำรง  ทิฏฺฐธมฺโม ป.ธ.๙)  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา  เจ้าอาวาสวัดพายัพ และรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้เข้ารับการถวายจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริโสภาพรรณวดี  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ในการนี้ยังความปราบปลื้มปีติยินดีแก่ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.และศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง


แหล่งข่าว : วิทยาเขตนครราชสีมา
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  71
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  84
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  161
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  115
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  92