ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.วงษ์ชวลิตกุลถวายดุษฎีบัณฑิตแก่พระราชวิมลโมลีรองอธิการบดีฯ
08 ม.ค. 52 | ข่าวมหาวิทยาลัย
354
ข่าวมหาวิทยาลัย
ม.วงษ์ชวลิตกุลถวายดุษฎีบัณฑิตแก่พระราชวิมลโมลีรองอธิการบดีฯ
วันที่ ๐๘/๐๑/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๑๐๖๘ ครั้ง

เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา แด่ พระราชวิมลโมลี (ดำรง  ทิฏฺฐธมฺโม ป.ธ.๙)  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา  เจ้าอาวาสวัดพายัพ และรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้เข้ารับการถวายจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริโสภาพรรณวดี  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ในการนี้ยังความปราบปลื้มปีติยินดีแก่ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.และศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง


แหล่งข่าว : วิทยาเขตนครราชสีมา
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น