ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.วงษ์ชวลิตกุลถวายดุษฎีบัณฑิตแก่พระราชวิมลโมลีรองอธิการบดีฯ
08 ม.ค. 52 | ข่าวมหาวิทยาลัย
287
ข่าวมหาวิทยาลัย
ม.วงษ์ชวลิตกุลถวายดุษฎีบัณฑิตแก่พระราชวิมลโมลีรองอธิการบดีฯ
วันที่ ๐๘/๐๑/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๑๐๖๘ ครั้ง

เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา แด่ พระราชวิมลโมลี (ดำรง  ทิฏฺฐธมฺโม ป.ธ.๙)  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา  เจ้าอาวาสวัดพายัพ และรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้เข้ารับการถวายจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริโสภาพรรณวดี  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ในการนี้ยังความปราบปลื้มปีติยินดีแก่ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.และศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง


แหล่งข่าว : วิทยาเขตนครราชสีมา
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การประเมิน ITA มจร อยู๋ในระดับ A ลำดับที่ 13 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  90
 • การแสดงธรรมกถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  77
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  292
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  26 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  132