ข่าวประชาสัมพันธ์
พระเมธีธรรมาจารย์ แจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพ โยมมารดา
15 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
254

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร (ประสาร จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะสลัก3 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แจ้งพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) คุณแม่บุญ หนองพร้าว โยมมารดา ณ วัดโคกก่อง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

https://www.matichon.co.th/education/religious-cultural/news_3288496

https://www.thaitimenews.com/content/30136

แสดงความคิดเห็น