ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วม กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดครั้งใหญ่ (BIG CLEANING DAY)
02 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
127

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดครั้งใหญ่  (BIG CLEANING DAY)
ณ บริเวณรอบอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  70
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  82
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  161
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  115
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  92