ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วม กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดครั้งใหญ่ (BIG CLEANING DAY)
02 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
154

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดครั้งใหญ่  (BIG CLEANING DAY)
ณ บริเวณรอบอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การประเมิน ITA มจร อยู๋ในระดับ A ลำดับที่ 13 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  95
 • พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  90
 • การแสดงธรรมกถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  77
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  292
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  26 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  132