ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเฉลิมฉลองและงานประชุมนานาชาติวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗
04 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
283

The 17th United Nations Day of Vesak Celebration 2022

พิธีเฉลิมฉลองและงานประชุมนานาชาติวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗

VESAK 2565/2022 Compassion in Times of Crises : Buddhist Practices in Healing Global Community

กรุณาธรรมในยามวิกฤตะหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก

Register for online conference

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6dZUPm3OXlk62caiKuGH4cKFU8S9CSxz8_WYAuvZrQfshug/viewform

Friday, 13th May 2022 

ในวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Venue: United Nations Conference Centre Bangkok, Thailand

ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร (ขอสงวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะแขกที่ได้รับเชิญและคณะทำงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19)

หรือรับชมผ่านระบบ Application Zoom ID :9989933546


หรือรับชมผ่าน FB live MCU TV-CHANNEL Youtube MCU TV

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
  23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  70
 • กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
  21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  82
 • ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  161
 • “รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  115
 • “มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
  13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  92