ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเฉลิมฉลองและงานประชุมนานาชาติวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗
04 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
346

The 17th United Nations Day of Vesak Celebration 2022

พิธีเฉลิมฉลองและงานประชุมนานาชาติวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗

VESAK 2565/2022 Compassion in Times of Crises : Buddhist Practices in Healing Global Community

กรุณาธรรมในยามวิกฤตะหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก

Register for online conference

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6dZUPm3OXlk62caiKuGH4cKFU8S9CSxz8_WYAuvZrQfshug/viewform

Friday, 13th May 2022 

ในวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Venue: United Nations Conference Centre Bangkok, Thailand

ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร (ขอสงวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะแขกที่ได้รับเชิญและคณะทำงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19)

หรือรับชมผ่านระบบ Application Zoom ID :9989933546


หรือรับชมผ่าน FB live MCU TV-CHANNEL Youtube MCU TV

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การประเมิน ITA มจร อยู๋ในระดับ A ลำดับที่ 13 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  94
 • พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕
  04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  90
 • การแสดงธรรมกถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  77
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  30 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  292
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  26 ก.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  132