ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร. นำทีมจัด วิสาขบูชาโลกปี ๔๙
06 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
476
ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร. นำทีมจัด วิสาขบูชาโลกปี ๔๙
วันที่ ๐๖/๐๔/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๕๓๘ ครั้ง

             ไทยเป็นเจ้าภาพ "วันวิสาขบูชาโลก" ปี 2549 มจร.นำทีม 42 ประเทศ จัดงานใหญ่ในวันที่ 7-10 พฤษภาคม เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า หลังจากไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2548 ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2548 ซึ่งมีชาวพุทธนานาชาติจาก 42 ประเทศ เข้าร่วมและมีมติลงนามในแถลงการณ์ร่วมให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์พระพุทธศาสนาโลก และให้จัดฉลองวันวิสาขบูชาโลกในไทยต่อไป โดยให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นองค์กรประสานงานและดำเนินการนั้น
เมื่อเร็วๆ นี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดประชุมผู้แทนผู้นำชาวพุทธจากไทยและต่างประเทศ 18 ประเทศ โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบจัดกิจกรรมนานาชาติเรื่อง "คุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อสันติภาพโลก และการพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ประจำปี 2549 ในวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2549 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ พุทธมณฑล มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และสถานที่อื่นๆ
กิจกรรมครั้งนี้เพื่อฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก โดยมีคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2549 ซึ่งเป็นกรรมการนานาชาติและหน่วยงานต่างๆ ในไทยร่วมด้วย โดยในส่วน มจร.รับจัดกิจกรรมนานาชาติ รวมถึงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดกิจกรรมในประเทศที่พุทธมณฑล จะประชุมหารือสรุปการประชุมเสนอมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทยต่อไป
ซึ่งการเตรียมการจัดงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวอทยาลัย ในฐานะที่เป็นแม่งาน ได้ประชุมและติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด ล่าสุดวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นของงานประกอบด้วย ในวันที่ 7-10 พฤษภาคม ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม จะเปิดประชุมและกิจกรรมพุทธศาสนานานาชาติ ประชุมสตรีชาวพุทธผู้มีบทบาททางพุทธศาสนาโลก บรรยายธรรมและสนทนาธรรม โดยประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์และนักวิชาการพุทธศาสนาจากนานาชาติ  และการจัดนิทรรศการนานาชาติ วันที่ 9-10 พฤษภาคม จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเรื่อง "คุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อสันติภาพโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน" ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และวันที่ 10 พฤษภาคม พิธีปิดประชุมและกิจกรรมนานาชาติ และพิธีฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ข้อมูลข่าวจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น