ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
06 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
272
ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ ๐๖/๐๔/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๔๑๓๐ ครั้ง

         เมื่อวันที่ 3 เมษายน ผ่านมา สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์ทั่วประเทศได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวดรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ประกอบพิธีดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง คือวันที่ 13 และ 17 มีนาคม 2549

        สำหรับวันที่ 3 เมษายน นั้น ได้ประกอบพิธีพร้อมกันทั่วประเทศในส่วนกลางประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรัรัตนศาสดาราม พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ประสานดำเนินการ

ฝ่ายประขาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น