คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
Thailand Research Expo 2017
10 พ.ย. 61 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 3 รูป
1443

Generic placeholder image
๕๗ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก
25 ต.ค. 61 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 12 รูป
1637

วันจันทร์ ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงาน”๕๗ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก” ทำบุญครบรอบ ๕๗ ปี การก่อตั้งคณะครุศาสตร์ และทำบุญอุทิศให้อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีอุปการคุณ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์ประธานจุดธูป เทียน และนำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาท มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษา ถวายผ้าไตรจีวร และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ยุคดิจิทัล” ณ ห้องเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา…

Generic placeholder image
ศิษย์เก่าดีเด่น วันบุรพาจารย์ และวันจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑
18 ก.ย. 61 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 16 รูป
1935

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานกิจกรรมวันบุรพาจารย์ และวันจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ มีการจัดแสดงผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยผลงานที่สร้างสรรค์จากแต่ละภูมิภาค วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ที่เป็นส่วนงานของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร

Generic placeholder image
๖๐ ปีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
26 เม.ย. 61 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 5 รูป
1685

พระพรหมบัณฑิตเป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุมใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เนื่องในโอกาส