คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
การประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี
11 ก.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 258 รูป
272

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๙ -๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาค สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
04 ก.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 62 รูป
251

มูลนิธิ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ประกาศผลักดันความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ขอขึ้นทะเบียนรายการต่อองค์การ ยูเนสโกร่วมกัน ๕ ชาติ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ———————— วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมูลนิธิวีระภุชงค์ได้จัดงานแถลงข่าวหัวข้อ "อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาค สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ที่ห้องประชุม บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.วินัย วีระกุชงค์ ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ เป็นประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมแถลงข่าวจากคณะผู้วิจัย คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แก่ พระเมธีวรญาณ ป.ธ.๙ ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร พระมหายุทธนา นรเชฎโฐ ป.ธ.๙ ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฏก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวทิพย์วรรณ วีระกุชงค์ กรรมการมูลนิธิวีระฎชงค์ ดร.สุภชัย วีระฎชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘o และ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม งานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสสรุปงานวิจัยชุดแรกหัวข้อ "อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย" ภายใต้แผนการวิจัยหัวข้อ "อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำโขง" โดยจะลงพื้นที่ศึกษาวิจัยในหัวข้อเดียวกันที่ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา เร็วๆ นี้ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
61 ปี คณะครุศาสตร์ มจร
02 ก.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 209 รูป
212

61 ปี คณะครุศาสตร์ มจร ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2
24 มิ.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 153 รูป
322

พิธีปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมสิริภัคดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
21 มิ.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 122 รูป
318

พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีไหว้ครู
20 มิ.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 278 รูป
361

พิธีไหว้ครู "มุทิตาจิต ผู้สร้างศิษย์ ให้คิดเป็น" และกีฬาสัมพันธ์ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีทอดผ้าป่าและถวายลานโพธิ์ ลานธรรม พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
19 มิ.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 165 รูป
293

พิธีทอดผ้าป่าและถวายลานโพธิ์ ลานธรรม พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

Generic placeholder image
พิธีปฐมนิเทศและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี 2565
13 มิ.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 315 รูป
405

พิธีปฐมนิเทศและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี 2565 ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีประทานวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ The Training Program for Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 28-2022 ODB28
27 พ.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 222 รูป
445

วานนี้ (๒๖ พ.ค. ๖๕) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ คณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการประทานวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๘ ในการนี้ พระพรหมวัชรเมธี, พระธรรมโพธิวงศ์, พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร., พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร., พระโสภณวชิราภรณ์ ดร. พร้อมพระเถรานุเถระ ผู้บริหาร มจร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
วิสาขบูชาโลก2565
13 พ.ค. 65 | วิสาขบูชาโลก | จำนวนรูป 114 รูป
431