คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 47
Generic placeholder image
เวทีสื่อสารสาธารณะ การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสังคมสุขภาวะ
08 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 126 รูป
50

เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ประธานในพิธีเปิด “เวทีสื่อสารสาธารณะ การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสังคมสุขภาวะ” ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ตักบาตรเทโวโรหณะ (วันออกพรรษา) 63
06 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 146 รูป
33

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยาพุทธศาสนิกชนประชาชนจำนวนมาก ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 50 รูป เดินลงจากบันไดนาค เพื่อรับบาตรจาก พุทธศาสนิกชนประชาชน ตามประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติมายาวนานหลายสิบปี ท่ามกลางสภาพอากาศ ที่เย็นสบาย ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดอบรมพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
30 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
48

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดอบรมพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินการอบรมโดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีครูบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน

Generic placeholder image
โรงพยาบาลสิรินธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทีมีประสิทธิภาพ
30 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 14 รูป
46

วันที่ 22-24 กันยายน 2563 ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทีมีประสิทธิภาพ ณ เรือนพฤกษาบูติค รีสอร์ท นนทบุรีโดยมีพยาบาลระดับผู้บริหารเข้าอบรมจำนวน 50 คน ดำเนินการฝึกอบรมโดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร. โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน พระมหาวิมล โชติธมฺโมและพระพงษฺศักดิ์ ขิปฺปาภิญฺโญ เป็นพระวิทยากร

Generic placeholder image
วันกตัญญ รำลึกคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน 63
29 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 208 รูป
40

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในงานรำลึกถึงคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุการทำงน พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมลแก่ผู้เกษียณอายุการทำงานและผู้มีเกียรติที่กรุณามาร่วมงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีอายุครบเกษียณอายุการทำงาน จำนวน ๓๖ รูป/คน ณ ชั้น ๒ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ภาพ :MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 174 รูป
55

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระวิปัสสนาจารย์ ๑๐๐ รูป
24 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 192 รูป
61

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระวิปัสสนาจารย์ ๑๐๐ รูป ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครบรอบ ๑๓๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
งานครบรอบวันสถาปนา 133 ปี มหาจุฬาฯ
16 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 376 รูป
63

งานครบรอบวันสถาปนา 133 ปี มหาจุฬาฯ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2563 ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนฯ
16 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 167 รูป
64

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จัดอบรมปฏิบัติธรรม ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่
02 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 16 รูป
86

วันที่ 2 กันยายน 2563 อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จัดอบรมปฏิบัติธรรม ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ธรรมะในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยหัวใจ ในการนี้ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ ได้เป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การฟังอย่างลึกซึ้ง การปฏิบัติสมาธิ การทำงานด้วยความสุข และธรรมะพะฒนาองค์กร และกิจกรรมถามตอบปัญหาธรรมะด้วย