คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
การประชุม สภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2565
14 ก.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 227 รูป
215

วันที่ 9 กันยายน 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานการประชุม สภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ครบรอบวันสถาปนา 135 ปี มหาจุฬาฯ
14 ก.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 540 รูป
208

ครบรอบวันสถาปนา 135 ปี มหาจุฬาฯ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนกันยายน
05 ก.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 81 รูป
215

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือนกันยายน วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โครงการการจัดทำข้อสอบกลางระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2565
02 ก.ย. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 135 รูป
166

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิด โครงการการจัดทำข้อสอบกลางระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2565 จำนวน 3 รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
มจร.จับมือจีน สัมมนาส่งเสริมวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ
29 ส.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 36 รูป
165

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ พระธรรมาจารย์เต้าเจี่ยน (Most.Ven.Daojian) ประธานมูลนิธิ Huayan Foundation for culture and Education แห่งมณฑลฉงซิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดสัมมนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม คุ้มครองวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก ไม่ว่าจะเป็นพุทธศิลปะ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและความเชื่อ ที่ส่งผลต่อความสงบร่มเย็น และสันติภาพของโลก ในงานสัมมนาดังกล่าว ได้มีพระสงฆ์ นักวิจัย นักวิชาการทั้งชาวไทย จีน และนานาชาติ จำนวน 15 ประเทศ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 450 รูป/คน โดยมี พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และพระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. เป็นผู้ดำเนินการจัดการสัมมนา ภายใต้การสนับสนุนจาก Huayan Foundation หัวใจสำคัญของการสัมมนาครั้งนี้ คือ การยกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ให้ผู้คนดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และปกป้อง คุ้มครอง มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ไทย และอีกหลายประเทศต่างก็มีมรดกทางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นมรดกโลก จึงสมควรมึแนวทางในการอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ เช่น เพื่อการท่องเที่ยว การศึกษาประวัติศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพระธรรมจาริกที่ปฏิบัติหน้าที่ในพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งพระธรรมจาริก เป็นโครงการของคณะสงฆ์ไทยที่ได้ดำเนินการให้พระสงฆ์ได้ขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาสังคมให้กับประชาชนบนพื้นที่สูง จำนวน 16 จังหวัดภาคเหนือ นับตั้งแต่ปี 2505 จนถึงปัจจุบัน โดยมีอาศรมจำนวน 300 กว่าแห่ง ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระธรรมจาริก เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมในถิ่นทุรกันดารสืบต่อไป ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ครุศาสตร์สัมพันธ์ ฉันพี่น้อง
27 ส.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 211 รูป
164

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ครุศาสตร์สัมพันธ์ ฉันพี่น้อง วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเธียร์เตอร์โซน C ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
INTERNATIONAL MEDITATION RETREAT TO GIVE MERIT TO HER MAJESTY QUEEN SIRIKIT ON HER 90TH BIRTH ANNIVERSARY
23 ส.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 138 รูป
202

INTERNATIONAL MEDITATION RETREAT TO GIVE MERIT TO HER MAJESTY QUEEN SIRIKIT ON HER 90TH BIRTH ANNIVERSARY 18- 22 AUGUST 2022 ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๔, ๕, ๗, ๘
19 ส.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 107 รูป
245

พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๔, ๕, ๗, ๘ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย"
16 ส.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 61 รูป
160

โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย

Generic placeholder image
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. รับพระบัญชาให้ดำรงอธิการบดี
11 ส.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 68 รูป
217

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. รับพระบัญชาให้ดำรงอธิการบดี ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057